Hopp til hovedinnhold

Hvorfor satse mer på e-postmarkedsføring

Publisert
En bærebar PC åpner Google Mail.

I denne artikkelen ønsker vi å gi gode svar på hvorfor e-postmarkedsføring er viktig for deg og din bedrift og hva det kan være lurt å tenke på.Hvorfor er e-postmarkedsføring viktig?


E-postmarkedsføring kan gi eksisterende og potensielle kunder viktig informasjon om din bedrift. Er det kanskje en kampanje på gang? Eller har bedriften et nytt og spennende produkt dere ønsker å informere om? Dette og mye mer kan e-post være en nyttig kanal for, og dere kan selv bestemme hvordan budskapet skal kommuniseres i e-posten.

 

Ved å melde seg på nyhetsbrev gir man som kunde et signal om at man ønsker informasjon fra bedriften. Dermed er dette en god måte du og din bedrift kan skape dialog med eksisterende og potensielle kunder på.

At man kan nå den eksisterende eller potensielle kunden direkte er også en viktig fordel ved e-postmarkedsføring. Informasjonen havner hos mottakeren uten at den trenger å anstrenge seg nevneverdig, noe mange setter pris på.

 

Du bestemmer selv hvem som skal motta informasjon om din bedrift. Dette gjør at du i større grad har mulighet til å tilpasse budskapet og gjøre det mer personlig. Ved å kun rette seg mot relevante mottakere unngår du også unødvendig ressursbruk.Viktig å huske i e-postmarkedsføring


Det er viktig å huske at e-postadressene du ønsker å rette markedsføringen mot må være gitt frivillig. På Make sine nettsider kan du lese mer om hvordan du kan bruke e-postmarkedsføring for å få flere kunder.

 

Det er flere måter å innhente adresser på, blant annet å rette seg mot de allerede eksisterende kundene. For eksempel kan kunden bli spurt om å oppgi mailadresse  i forbindelse med kjøp, og du vil da ha mulighet til å sende tilbud og informasjon i fremtiden.

 

For potensielle kunder kan nyhetsbrev og konkurranser være nyttig, og mange bedrifter benytter seg av dette for å innhente e-postadresser. Ved å delta i en konkurranse eller melde seg på et nyhetsbrev viser man interesse for bedriften og det den har å tilby, noe som kan indikere at de er åpne for mer informasjon og tilbud.

 

Samtidig som det kan være fristende å sende informasjon om alt det spennende arbeidet din bedrift gjør er det også viktig å huske på at informasjonen som gis må oppleves som relevant for mottakeren. Tilgangen på informasjon i hverdagen er for mange nærmest ubegrenset, og relevant informasjon kan derfor være et viktig kriterie for at informasjon både blir lest og reflektert over.

 

Det er også viktig å merke seg at emnefeltet kan være avgjørende for om mottakeren velger å åpne og lese e-posten, og det kan derfor lønne seg å legge inn en ekstra innsats i dette arbeidet.

 

Tidspunkt for når det vil være mest hensiktsmessig å sende ut e-poster varierer, og det er viktig at du finner ut hvilket som er det beste tidspunktet for din bedrift. Dette gjelder også for hvor ofte man skal sende ut e-post. Det finnes mange studier på både tidspunkt og hyppighet som kan fungere som gode indikatorer på hva som vil fungere for din bedrift, men det er samtidig viktig å huske på at det skal fungere for deg og dine kunder.

 
Mer tallbasert fakta om e-postmarkedsføring kan du lese om på Mailmojo sin nettside - 42 fakta om e-postmarkedsføring alle bedriftseiere burde vite