Hopp til hovedinnhold

4 steg for å optimalisere din bedriftsside på LinkedIn

Publisert
Sykler stående på en rekke med LinkedIn logo på seg.

Lurer du på hvorfor en LinkedIn-profil er viktig for bedrifter? Eller mangler bedriften din profil på LinkedIn? I så fall kan du jo starte med å lese vår forrige artikkel om LinkedIn for bedrifter. Her gir vi en rask innføring i hvorfor en bedriftsprofil på LinkedIn er viktig, og 6 enkle steg for å opprette en bedriftsprofil.


I denne artikkelen gir vi deg 4 punkter som kan bidra til å optimalisere din bedrifts LinkedIn-profil.


1. Logo- og bannertilpasning


Bedriftsprofilen kan fungere som et ansikt utad, og det er derfor viktig at den gir et godt inntrykk av bedriften. Vi anbefaler at dere gjør logo - og bannertilpasninger for å gjøre det enkelt å se hvem dere er og hva dere tilbyr.


2. De ansatte er bedriftens kompetanse


Som vi har skrevet tidligere er dine ansatte viktige ambassadører for bedriften, og bidrar med viktig informasjon om kompetansen bedriften har. Det vil derfor være viktig at de ansattes profil er oppdatert med tanke på arbeidsgiver, slik at de kan knyttes til bedriften.


3. Bruk LinkedIn for stillingsutslysning


LinkedIn er en viktig arena for “bevegelse” av kompetanse. Gjennom å bruke LinkedIn-profilen aktivt når stillinger skal lyses ut, kommuniserer dere også hva slags type kompetanse bedriften er på jakt etter og at dere er en aktiv bedrift.


4. Følg "riktige" hashtagger


Hashtagger på LinkedIn kan bidra med relevant informasjon og nyheter.

Få med dere informasjon og nyheter relevant for bedriften gjennom hashtagger.


Oppsummering:

  • Logotilpassing og bannertilpassing
  • Følge riktige hashtagger
  • Ansatte som jobber i bedriften oppdaterer sine profiler (at de jobber i bedriften)
  • Bruk Linkedin som stillingsutlysning. Mange jobbsøkere er innom Linkedin (neesten alle).