Hopp til hovedinnhold

Hvordan skaper vi gode, kreative prosesser?

Publisert

Kreative prosesser er en viktig del av jobben for oss i Netspire digitalbyrå. En kreativ prosess er en form for workshop hvor du som kunde skal kunne utveksle tankene dine med oss. En kreativ prosess tar for seg veien fra idé til ferdig resultat, og er avgjørende for et godt sluttresultat.

Når det settes begrensninger for de fysiske møtene har vi blitt nødt til å tenke annerledes. Det finnes mange gode digitale verktøy og løsninger der ute, som gir mulighet til å gjennomføre både møter og kreative prosesser med kundene digitalt. Dette har blant annet vært viktig når vi skal gjennomføre kreative prosesser i form av workshops, der vi er avhengig av at kundene kan utveksle og diskutere tanker, idéer og ønsker med oss.

I denne artikkelen gir vi deg et innblikk i hvordan kreative workshops kan være digitale - og minst like engasjerende og verdiskapende som når vi møtes fysisk.

Bilde av en ansatt som viser nettsideskisser til to kollegaer

Hvordan skape engasjement digitalt?


Selv om digitale og fysiske møter ikke blir det samme, er det fortsatt fullt mulig å skape engasjement via skjerm. Vi opplever at noe av nøkkelen til å skape engasjement digitalt ligger i å:

  • Benytte brukervennlige verktøy. Ved at flere kan bruke verktøyet og ha glede av det, får vi også med oss fler.
  • Legge opp til at alle skal bidra. Gjennom god dialog i forkant av hver workshop sørger vi for at alle deltakerne har både tid og mulighet til å komme med sine innspill.
  • Bruke kreative virkemidler. Farger, illustrasjoner og andre kreative elementer bidrar til å gjøre digitale møter og workshops mer levende.


Du og de ansatte kjenner din bedrift best. Derfor er det viktig for oss at du og dine kollegaer inkluderes i den kreative prosessen, for eksempel ved utvikling av ny nettside. Gjennom digitale møter er du med på å komme frem til utfordringer og løsninger, og sikrer på den måten eierskap til hele prosessen.

Ulike digitale verktøy gjør det mulig for oss å jobbe sammen fra ulike steder i kommunen, landet eller verden, uten at det går på bekostning av kreativitet, samarbeid eller resultat. Vår digitale workshop er lagt opp slik at alle har mulighet til å komme med sine bidrag og innspill, både via samtale og tekst.

Ved at du og din bedrift deltar på en kreativ prosess med oss i Netspire kan vi bli enda bedre kjent med bedriften og hva dere ønsker. Dermed skaper vi også grunnlaget for at vi sammen kommer frem til den beste løsningen.


Hva kan vi oppnå sammen?


Gjennom en workshop skal du som kunde ha reflektert rundt mål, målgrupper, utfordringer, løsninger og ønsker for veien videre. Det endelige resultatet er det opp til oss i Netspire digitalbyrå å utarbeide, men det er viktig for oss at du har vært med på veien. På den måten sikrer vi at resultatet blir best mulig, nettopp fordi begge parter har bidratt med sin kompetanse. Du med din kunnskap om bedriften og hva dere ønsker, og vi med vår faglige kompetanse.

 

Ta gjerne kontakt med oss dersom vi kan hjelpe deg!
Bilde av en ansatt som viser frem nettsideskisser til to kollegaer