Hurra! Nå har Netspire ansatt en interaksjonsdesigner!

Forsidebilder - netspire.png
Publisert på
  • Del:

Vi er glade for at Jorun har takket ja til å fortsette i Netspire etter sin praksisperiode! Med Jorun på laget har Netspire fått en kreativ og dyktig interaksjonsdesigner, som kan bidra med enda mer verdi til våre kunder.

Her gir vi deg et innblikk i hva en interaksjonsdesigner er, og hvordan vi nå er rustet for å bistå med en enklere digital hverdag for våre kunder.
'

Hva er en interaksjonsdesigner?

Interaksjonsdesign, også kalt UX-design (User Experience Design), handler om å skape brukervennlige produkter og systemer. I et team er oppgaven til en interaksjonsdesigner å finne behov og ønsker ulike brukere har, og hvordan man burde designe ulike løsninger. I tillegg må man passe på at produktet eller tjenesten tilpasses behov for bedriften og utviklingsteamet. Typiske arbeidsoppgaver en interaksjonsdesigner er gjennom for å dekke dette er å innhente innsikt om brukere, lage prototyper og gjennomføre brukertester.

I Netspire har vi gode prosesser og modeller for å avdekke kunders ønsker og behov. Gjennom digitale workshops blir vi kjent med deg og din bedrift, slik at vi kan utvikle nettsider i tråd med det dere ønsker. Det er mye man skal tenke på når man utvikler en nettside, og for Netspire er brukervennlighet helt sentralt. Vi benytter ulike verktøy til å sørge for at nettsidene fra Netspire er enkle å bruke, og at farger og fonter blant annet er tilpasset fargeblindhet, i tråd med wcag lovgivningen. Med en interaksjonsdesigner som Jorun skapes nettsider og design med fokus på både kreativitet og brukervennlighet.

Hvordan jobber en interaksjonsdesigner?

En interaksjonsdesigner jobber ut fra en 4-stegs prosess.


  1. Identifisere av hvilke behov brukeren har og innhenting av innsikt gjennom brukerintervjuer, observasjoner eller annen brukerinvolvering
  2. Analyse av innsikt og tydelig definering av problemstilling
  3. Generering av idéer til hvordan problemstillingen kan løses.
  4. Design av løsningsforslag. Enkle prototyper lages i form av papirskisser eller digital skisser som som brukes for brukertesting og innsamling av tilbakemeldinger.Når prototypen begynner å ligne på visjonen til kunden, vil det settes i gang med design av løsningsforslaget. Det vil se mer omfattende og detaljert med bruk av både farger og bilder - altså man designer hvordan sluttproduktet vil kunne se ut.

Hvordan kan Netspires kunnskap og kompetanse hjelpe deg og din bedrift?


Netspire kan blant annet bistå med:

  • Workshops - Jorun er ansvarlig for å gjennomføre workshops som skal fasilitere kreativitet i teamet ditt. Les mer om det her
  • Designprosesser. Prosessen bak et design er helt avgjørende for resultatet. Vi hjelper deg gjennom hele prosessen.
  • Brukervennlighet. Vi brenner for brukervennlighet, og har dette som et viktig fokusområde når hun designer nettsider.
  • Designe nettsider. I tillegg til brukervennlighet er vi opptatt av god design - hun skaper dermed nettsider som både ser fine ut og er enkle å bruke.
Vil du vite mer om hvordan vi sammen kan skape en verdifull kreativ prosess digitalt?

Jeg heter Jorun, og jobber blant annet med å gjennomføre
 workshops og designe nettsider i Netspire. Ved design av nettsider er jeg svært opptatt av brukervennlighet, og hovedfokuset er at det skal være enkelt for den som besøker nettsiden å finne frem, i tillegg til å fremheve din bedrift og hva dere tilbyr. Gjennom ulike metoder ser jeg på hvordan eksisterende nettsider fungerer i dag og deretter hvordan de kan forbedres med fokus på både bruker og bedrift.

Ønsker du å vite mer om hvordan jeg kan hjelpe deg og din bedrift? Send en mail til hei@netspire.no, så hjelper jeg deg gjerne!