Hopp til hovedinnhold

Tilgjengelighets-erklæring

Fra 1. februar 2023 må alle offentlige virksomheter ha en tilgjengelighetserklæring på sine nettsider. Hva er egentlig en tilgjengelighetserklæring? Her er et sammendrag av det viktigste knyttet til lovverket, og hvordan vi kan hjelpe deg med tilgjengelighetserklæring.
Ansatt forklarer om farger og kontrast i et møterom.

Hva er tilgjengelighets-erklæring?

En tilgjengelighetserklæring er en digital selvdeklarering som beskriver i hvilken grad en nettside oppfyller kravene til universell utforming. Erklæringen fylles ut i Digitaliseringsdirektoratet sin egen løsning, uustatus.no.

Målet med den er å sikre at alle offentlige nettsider blir tilgjengelig for alle, uansett alder, funksjonsevne og digital kompetanse - for et bedre digitalt samfunn for alle.

Visualisering av hvordan uustatus.no ser ut

Hvem må ha tilgjengelighetserklæring på nettsiden? 


For øyeblikket gjelder tilgjengelighetserklæringen for offentlige virksomheters nettsider. Tilsynet for universell utforming informerer om at det likevel er positivt at private virksomheter sier noe om status for universell utforming og tilgjengelighet i sine løsninger.

Krav om tilgjengelighetserklæring gjelder for virksomheter som:

  • Kommuner
  • Offentlig eide selskaper
  • Tilsyn, ombud og direktorat
  • Verna bedrifter 


Digdir har lansert løsningen uustatus.no, som alle offentlige virksomheter skal benytte for å fylle ut en tilgjengelighetserklæring. Denne beskriver i hvilken grad en nettside oppfyller kravene til universell utforming. Har den offentlige virksomheten flere nettsider, skal det fyllse ut én rapport for hver nettside.

Offentlige nettsider som ikke har på plass en tilgjengelighetserklæring, kan få pålegg om retting og dagbøter, og uutilsynet har varslet dagsbøter fra august 2023.


Hva med private virksomheter?


Alle private virksomheter er pålagt å følge de 35 kriteriene i lovverket, men det er foreløpig ikke et krav om at private virksomheter har en tilgjengelighetserklæring. Det er svært positivt om bedriften viser frem sitt arbeid rundt UU. Dette kan gjøres ved å ha en landingsside på egen nettside, hvor man forteller hvilke krav man oppfyller og hvilke kriterier man ikke oppfyller. Det er også flere fordeler for en bedrift å oppfylle kravene, og du kan lese mer om fordelene med universell utforming på våre nettsider.


Universell utforming gjør nettsiden tilgjengelig for flere


Med fokus på universell utforming vil flere kunne bruke nettsiden din. I et samfunn hvor vi er avhengig av å bruke digitale løsninger, er det desto viktig å sørge for at vi tar hensyn til brukervennlighet.

Det kan føles begrensende og overveldende å forholde seg til UU-kravene. Vi ser på kravene som en mulighet til å hele tiden sette brukeren først når vi designer og utvikler digitale løsninger. Det skal være en glede å bruke nettsiden til din virksomhet, og kunden skal uten problemer kunne benytte seg av dine tjenester og produkter. Faktisk er noen av de sterkeste merkevarene i Norge best på UU (gode eksempler er: flytoget, vipps, finn.no). For deg som driver en bedrift, vil det øke sannsynligheten for å få flere kunder fordi du tilrettelegger for at flere kan bruke og liker løsningen din.

Så - hvis du har ambisjoner knyttet til din nettløsning anbefaler vi å ha fokus på UU.  

Hvordan utfører vi UU-tester

Vi gjennomgår de 47 kravene (35 for private) i en egen testprosedyre. Hvor lang tid testprosedyren tar avhenger av størrelsen på nettsiden. Vi bruker manuelle og automatiserte verktøy, og leverer følgende: 

  • En detaljert internrapport som virksomheten kan benytte for å forbedre nettsidens brukeropplevelse.

  • Vi kommenterer på hva som gjør at eventuelle krav ikke blir oppfylt, og kommer med konkrete anbefalinger på hva og hvordan elementer kan forbedres.

  • Vi fyller ut lovpålagt tilgjengelighetserklæring via uustatus.noAnsatt jobber på PC-skjerm med universell utforming.