Hopp til hovedinnhold

Universell utforming av nettsider

Universell utforming på nett handler om å tilgjengeliggjøre nettsider og digitale løsninger for alle, uavhengig av funksjonsevne, alder og utdanningsnivå. Dermed sørger vi for at alle kan delta på lik linje, som gir gevinst for både samfunnet, virksomheter og ikke minst brukeren.

I 2013 ble Forskriften om universell utforming i IKT-løsninger vedtatt. Siden 2021 har kravet vært at alle nettsider og løsninger skal følge minstekravene til universell utforming uavhengig av alder.

Ansatt viser frem fargebruk i hensyn til universell utformingskrav

UU krav alle virksomheter er pålagt å følge

For å oppfylle universell utforming, skal man følge krav fra en internasjonal standard som heter: Web Content Accessibillity Guidelines (WCAG) 2.0. For offentlig sektor skal det følges totalt 47 krav fra WCAG-standarden, mens privat sektor skal følge 35 krav.
Ansatte sitter i en sofagruppe og viser frem noe på en bærebar pc.

Oppbyggingen av WCAG-standarden


WCAG-standarden er bygget opp av 4 prinsipper, inkludert 13 retningslinjer og 78 testbare suksesskriterier:

  1. Mulig å oppfatte – Innholdet som er på nettsiden skal være mulig å oppfatte, uavhengig om det er med berøring, lyd eller syn.  2. Mulig å betjene – Nettsiden skal være mulig å navigere, ved for eksempel kun bruk av tastatur, med skjermforstørrer eller stemmekommando.  3. Forståelig – Informasjonen på nettsiden bør være enkel å forstå, slik at brukeren enkelt vet hvordan oppgaver på siden skal løses.  4. Robust – Nettsiden må fungere på ulike nettlesere og ved bruk av hjelpemiddelteknologi.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Vi brenner for universell utforming og er opptatt av at alle brukergrupper skal få tilgang til de nettsidene vi designer og utvikler. Derfor setter vi av tid både i design- og utviklingsfasen til å sørge for at det vi leverer er i tråd med universell utformingskravene.

To ansatte står foran to PC-skjermer og diskuterer

Hvorfor bør du som bedrift ha en nettside med universell utforming?


Enkelt sagt - det øker sannsynligheten for å få flere potensielle kunder til din bedrift.

Ved å presentere en nettside som er universelt utformet, skaper du bedre brukeropplevelse for dine kunder. Dette gjør at de støter på færre problemer enn de ville gjort hos andre nettsider som ikke har fokus på universell utforming. I tillegg er det en stor fordel ved Google-søk, da Google prioriterer nettsider som er brukervennlige og universelt utformet. Med andre ord - universell utforming skaper en bedre og enklere hverdag for alle på nett!


Elementer å ta hensyn til ved universell utforming


Det handler ikke bare om å sørge for at koden til nettsiden fungerer som den skal, men også at innholdet på nettsiden er forståelig. Designet bør være i tråd med flere krav, for eksempel at fargebruken på tekstelementer har god nok kontrast slik at alle kan lese det som står. Oppbygging av nettsiden bør være logisk, og lett å navigere seg rundt i – her snakker vi om brukervennlighet.


Vi anbefaler følgende tjenester når man utvikler en nettside med hensyn til universell utforming:

  • Fotograf – en dyktig fotograf tar bilder som reflekterer bedriften og hva dere holder på med
  • Tekstforfatting – vi bistår med tekst som gir brukeren forståelse for hvem dere er, og hvilke tjenester eller produkter dere tilbyr
  • Brukervennlighet – vi sørger for at oppbyggingen på nettsiden er logisk, slik at man forstår hvor man skal gå for å finne frem til informasjon man leter etter
  • Universell utforming – vi sørger for at de pålagte kravene fra WCAG standarden blir fulgt
  • Design og utvikling – vi sørger for at designet er i tråd med bedriftens visuelle identiet, og utvikler nettsiden

Ønsker du mer informasjon?

Vi bistår gjerne med å svare på spørsmål du har om universell utforming. Ønsker du en oppgradering av din nettside og inkludere universell utforming? Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe deg på veien.
Ansatt presenterer skisser til en nettside på stor skjerm i et møterom.