Hopp til hovedinnhold

Universell utforming på nettsider

Universell utforming (UU) på nett handler om å tilgjengeliggjøre nettsider og digitale løsninger for alle, uavhengig av funksjonsevne, alder og utdanningsnivå. Dermed sørger vi for at alle kan delta i livet på lik linje. Dette gir gevinst for samfunnet, virksomheter og brukeren.

I 2013 ble Forskriften om universell utforming i IKT-løsninger vedtatt. Siden 2021 har kravet vært at alle nettsider og løsninger skal følge minstekravene til universell utforming uavhengig av alder.

Ansatt viser frem fargebruk i hensyn til universell utformingskrav

UU-krav

For å oppfylle krav til universell utforming, skal man følge krav fra en internasjonal standard som heter Web Content Accessibillity Guidelines, forkortelsen WCAG. Oversikt over disse kravene finner du på UU-tilsynets nettsider

 • Offentlig sektor skal følge 47 krav, og fylle ut en tilgjengelighetserklæring. 
 • Privat sektor skal følge 35 krav, men har foreløpig ikke krav om tilgjengelighetserklæring.

På denne siden finner du mer informasjon om universell utforming og hvordan vi kan bistå din virksomhet.
Ansatte sitter i en sofagruppe og viser frem noe på en bærebar pc.

Om WCAG-standarden


WCAG-standarden er bygget opp av 4 hovedprinsipper, fordelt på 13 retningslinjer og 78 suksesskriterier. De 4 hovedprinsippene er som følger: 

 1. Mulig å oppfatte: Innholdet som er på nettsiden skal være mulig å oppfatte for alle. Dette er uavhengig om innholdet oppfattes via berøring, lyd eller syn. 2. Mulig å betjene: Nettsiden skal være mulig å navigere på, ved for eksempel kun bruk av tastatur, med skjermforstørrer eller stemmestyring. 3. Forståelig: Informasjonen på nettsiden skal være enkel å forstå, slik at brukeren kan forstå hvordan siden skal brukes, og hvordan brukeren løser oppgaver på nettsiden. 4. Robust: Nettsiden må fungere i ulike nettlesere og ved bruk av ulik hjelpemiddelteknologi.

Hjelp med universell utforming?

Vi brenner for brukervennlighet og er opptatt av at alle skal kunne bruke nettsider og digitale løsninger. Vi stiller vår kompetanse til rådighet for virksomheter som:

 • Trenger en innføring i universell utforming er
 • Ønsker en sjekk for å se om eksisterende nettside har kritiske feil
 • Ønsker forslag til forbedring av nettside 
 • Utfylling av tilgjengelighetserklæring 
 • Gjennomgang av nettside, slik at dere selv kan rette opp feilene
To ansatte står foran to PC-skjermer og diskuterer

Universell utforming øker sannsynligheten for å få flere brukere på nettsiden

 

Folk liker å bruke en nettside som er brukervennlig!

En nettside som er universelt utformet gir en bedre brukeropplevelse for brukere av nettsiden. Dette gjør at folk støter på færre problemer enn de ville gjort hos andre nettsider som ikke har fokus på universell utforming. I tillegg er det en stor fordel ved Google-søk, da Google prioriterer nettsider som er brukervennlige. Med andre ord - universell utforming skaper en bedre og enklere hverdag for alle på nett!


Ha fokus på følgende når du utvikler en nettside med hensyn til universell utforming:

 • Interaksjonsdesign: Oppbyggingen av nettsiden bør være logisk, slik at man forstår hvor man skal gå for å finne frem til informasjon man leter etter. 

 • Design og utvikling: Designet bør være i tråd med bedriftens visuelle identitet, og koden til nettsiden skal være optimal slik at alt fungerer som det skal.

 • Universell utforming: Alle de pålagte kravene fra WCAG standarden bør være fulgt, 47 krav for offentlig virksomhet og 35 for private. 

 • Fotograf: En dyktig fotograf tar bilder som reflekterer bedriften og hva dere holder på med.

 • Tekstforfatting: Teksten skal gi brukeren forståelse for hvem dere er, og hvilke tjenester eller produkter dere tilbyr.

Mer informasjon?

Vi bistår gjerne med å svare på spørsmål knyttet til brukervennlighet og universell utforming. Ønsker du en gjennomgang av eksisterende løsning for å se hvordan dere ligger an med hensyn til UU?

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe deg! 

Ansatt presenterer skisser til en nettside på stor skjerm i et møterom.